صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

روز جهانی کودک مبارک

۱۴۰۲/۷/۱۶

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

روز کودک مبارک