صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

          

لیالی قدر

۱۴۰۳/۱/۱۰

چه شب است یا رب امشب
چه شبى که فیض و رحمت، رسد از خدا چو باران
برکات آسمانى، برسد به جان نثاران . . .