صفحه اصلی درخواست همکاری تدریس

فرم درخواست همکاری در تدریس

کد ملی  *
نام و نام خانوادگی  *
تاریخ تولد  *  
محل تولد  *
جنسیت *
وضیعت تاهل  *
مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
شماره تماس *
نام و نام خانوادگی همسر
شغل همسر
شماره تماس همسر
تعداد فرزند
همکار بازنشسته هستید یا خیر ؟  *
تلفن منزل *
نشانی منزل  *
برای دعوت به همکاری در مجموعه مدارس ادیبان الزام به تبادل اطلاعات دو طرفه و مشخص شدن انتظارات طرفین می باشد ؛ لذا خواهشمند است که اولین سری از پرسش های مطرح را پاسخ گو باشید .
شرحی از سوابق کاری خود را قید بفرمایید *
مواد درسی و پایه تحصیلی مد نظر شما چیست ؟ *
موفقیت های خود تا کنون به کدام ویژگی های شخصیتی شما ارتباط داشته است ؟ *
نظم ، انضباط ، آراستگی ظاهری و تابع مقررات از اولویت های انتخابی محسوب می شود . آیا توان تطبیق خود با این سیستم را خواهید داشت ؟ *
در صورت اشتغال در مدارس غیر دولتی و یا ارگان های دیگر علت قطع ارتباط و عدم همکاری خود را قید بفرمایید  *
روابط اجتماعی و عمومی مناسب با همکاران ؛ دانش آموزان و خانواده های محترم آنها ، لازمه ی موفقیت شما محسوب می شود . چه میزان در خود این توانمندی را احساس می کنید ؟  *
دانش ارزشیابی کیفی ، توصیفی از ملزومات تدریس در دوره ابتدایی می باشد . ویژگی های مثبت و منفی این نوع ارزشیابی را به طور مختصر اشاره بفرمایید و مقایسه ای با ارزشیابی کمی سابق داشته باشید *
دانش آموزان بیش فعال بخش جدایی ناپذیر از سیستم آموزشی محسوب می شوند،نحوه تعامل با این نوع دانش آموزان را قید بفرمایید  *
دانش آموزان با هوشی هستند که دچار اختلال یادگیری می باشند . تنوع این اختلال و نحوه تعامل با این گونه دانش آموزان را مختصر شرح بفرمایید  *
مرسوم ترین روش تدریس از نوع سخنرانی است ، کاربرد آن در مقطع ابتدایی و چگونگی استفاده از سایر روش ها را به طور مختصر توضیح دهید  *
تولید محتوای الکترونیکی و یحث آموزش الکترونیکی e- learning از مباحث روز آموزش می باشد. برای به روز شدن خود چه اقدامی کرده اید ؟  *
مواردی از اهداف درسی هنر در آموزش ابتدایی را ذکر نمایید و توانایی خود را در خصوص تدریس هنر به چه میزان است ؟ *
طرح درس به چه منظور ی ارایه می شود ؟ ضرورت و چگونگی آن را بیان فرمایید  *
حیطه های مختلفی همچون نگرشی ، شناختی و مهارتی در ارزیابی های معلم از آموخته های دانش آموز مد نظر است ؛ نمونه ای از این ارزیابی را به صورت مختصر بیان بفرمایید  *
سئوالات معلم ساخته یکی از روش های ارزشیابی می باشد ، این نوع ارزشیابی ، ارزیابی از معلم هم شناخته می شود ، به چه میزان توفیق در این زمینه را پیش بینی می کنید ؟ *
بنا به ضرورت نیاز به حضور یک ارزیاب در کلاس جهت بازخور به دیگران نیاز می باشد ، تطبیق خود با این مسئله را چگونه می انگارید ؟ *
درس تربیت بدنی از ضروریات و مورد توجه سلامت جسمی و فکری دانش آموزان می باشد. چه ویژگی های از خود را ، کمک در این امر می دانید ؟  *
همکاری در ساعات تفریح برای ارتباط صمیمی با دانش آموزان و ایجاد فضایی مطمئن برای دانش آموزان را تجربه کرده اید ؟ چقدر خود را ملزم به این کار می دانید ؟ *
مزیت و اشکال عمده سیستم آموزشی کشور را در چه چیزی می بینید ؟ راهکار شما چیست ؟ *
انتظارات خود را از مدارس غیر دولتی را بیان فرمایید  *
تصویر شناسنامه صفخه اول و دوم
تصویر کارت ملی
مدارک مثبته در رزومه
کد امنیتی