صفحه اصلی درخواست همکاری در سمت های اجرایی

فرم درخواست همکاری در تدریس

کد ملی  *
نام و نام خانوادگی  *
تاریخ تولد  *  
محل تولد  *
جنسیت *
وضیعت تاهل  *
مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
شماره تماس *
نام و نام خانوادگی همسر
شغل همسر
شماره تماس همسر
تعداد فرزند
همکار بازنشسته هستید یا خیر ؟  *
تلفن منزل *
نشانی منزل  *
برای دعوت به همکاری در مجموعه مدارس ادیبان الزام به تبادل اطلاعات دو طرفه و مشخص شدن انتظارات طرفین می باشد ؛ لذا خواهشمند است که اولین سری از پرسش های مطرح را پاسخ گو باشید .
شرحی از سوابق کاری خود را قید بفرمایید  *
برنامه ی اجرایی تان برای برقراری انضباط ، در خصوص همکاران و دانش آموزان را تشریح بفرمایید  *
نحوه تعامل مثبت و موثر برای جلب همکاری شما با همکاران ، خانواده ها و دانش آموزان را تشریح بفرمایید  *
با توجه به ماهیت مدارس غیر دولتی ، مشتری مداری نقش اول موفقیت مجموعه را در پی دارد .لطفا نظر خود رادر این خصوص قید بفرمایید  *
لطفا مهمترین برنامه برای سازماندهی و مدیریت زنگ های تفریح مدرسه ، را قید بفرمایید  *
لطفا برنامه های متنوع تربیتی و ایجاد نشاط در تار و پود مدرسه را به طور خلاصه قید بفرمایید  *
نحوه مدیریت مسایل مالی را تشریح بفرمایید  *
مزیت و اشکال عمده سیستم آموزشی کشور را در چه چیزی می بینید ؟ راهکار شما چیست ؟  *
انتظارات خود را از مدارس غیر دولتی را بیان فرمایید  *
تصویر شناسنامه صفخه اول و دوم
تصویر کارت ملی
مدارک مثبته در رزومه
کد امنیتی