صفحه اصلی مدیریت خبرها مشاهده خبرها

برگزاری اولین جلسه از کارگاه های آموزش خانواده

۱۴۰۲/۱۲/۱

اولین جلسه از کارگاه های آموزش خانواده با موضوع تربیت جنسی امروز یکم اسفند ماه با حضور اولیا گرامی همزمان بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

مدرس دوره: خانم دکتر خانمحمدی