o
 صفحه اصلی
پیش ثبت نام دانش آموزان

مرحله 1 از 3 : فرم مشخصات فردی دانش آموز
توجه : ورود فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.

سریال شناسنامه *  /   
کد ملی *
نـام  *
نام خانوادگی *
نام پدر *
تاریخ تولد *  
محل تولد *
محل صدور
پایه تحصیلی *
رشته تحصیلی * توجه : برای مقاطع هفتم ، هشتم و نهم بدون رشته انتخاب شود.
شماره موبایل پدر *
شماره تلفن منزل *
آدرس *
تصویر دانش آموز
کد امنیتی       

تذکر: تصویر دانش آموز باید در ابعاد ۱۵۰*۲۰۰ و با اندازه حداکثر ۱۰۰ کیلو بایت انتخاب شود.